Onboarding

Genom åren har vi stött på många organisationer som saknar verktyg för att på ett smidigt sätt hantera personal som börjar, slutar eller byter position.

Vi har därför tagit fram en smidig webbapplikation, helt integrerad med Office 365, för att hantera just detta.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer!

Photo by Campaign Creators on Unsplash