Produktivitet som tjänst

Vi vet att det kan kännas överväldigande att hitta rätt bland alla produkter som ingår i Office 365 och att nyttja dessa till fullo. Därför hjälper vi er att upptäcka de möjligheter som finns och nyttja era nuvarande licenser! Vi jobbar verksamhetsnära med fokus på att skapa och inspirera till en digital och effektiv arbetsplats.

Vi vill bli er partner inom produktivitet och göra ert dagliga arbete smidigare, säkrare och roligare. Vi vet att långsiktiga och nära samarbeten genererar fantastiska resultat. Därför lanserar vi det vi valt att kalla för Produktivitet som tjänst.

Välkommen till Checkat IT – era produktivitetsexperter!

Varför produktivitet som en tjänst?

Enkelt

Ett månadsabonnemang som innefattar planering, uppbyggnad, utbildning och anpassning allteftersom verksamheten utvecklas.
En tjänst, med stora möjligheter.

Tillgängligt

En molnbaserad IT-miljö skapar flexibilitet och trygghet. Med Microsoft och Office 365, var och när ni vill, vässas organisationens samarbete och produktivitet ytterligare.

Tryggt

Löpande utbildning, rådgivning och utveckling säkerställer att ni alltid har verktygen och kompetensen för att jobba smart och effektivt.

Hur funkar det?

Vi finns med på hela resan från första fundering till att sedan fortlöpande se till att ni arbetar så effektivt och produktivt som möjligt. Tänk på oss som er egen digitaliseringsavdelning. Steg ett är att få en överblick över er organisation och nuvarande behov. Vi definierar processerna i verksamheten och skapar, utifrån era unika behov, en tydlig handlingsplan för hur vi ska nyttja Office 365

Vi bygger upp intranät, behörighetsstrukturer och möjliggör samarbete med en kombination av SharePoint och Microsoft Teams. Denna grund kan vi sedan enkelt bygga vidare på i takt med att verksamheten utvecklas.

I en digital arbetsplats måste varje användare känna sig trygg. Produktivitet som tjänst är unikt då det i den fasta månadskostnaden ingår uppstartsutbildning både för nuvarande och framtida personal samt regelbunden vidareutbildning för att kompetensutveckla och inspirera.

Vårt avtalsupplägg och verksamhetsfokus skapar långsiktiga relationer där vi lär känna er som organisation. Med det förtroendet följer en djupare förståelse för era unika behov och på så sätt kan vi tillsammans jobba proaktivt för att utveckla er digitala arbetsplats.


Produktivitet som tjänst är ett helt nytt sätt att tänka kring den digitala arbetsplatsen. Vill ni jobba långsiktigt och smart med Office 365 är denna tjänst helt rätt för er!
Välkommen till framtidens arbetssätt!

Vilka är Checkat IT?

Martin Svärd

Martin Svärd

08-600 77 71
martin.svard@checkat-it.se
Linköping

Niklas Aldén

Niklas Aldén

08-600 77 72
niklas.alden@checkat-it.se
Linköping

Karl Young

Karl Young

08-600 77 73
karl.young@checkat-it.se
Stockholm

Kontakta oss